AGAMPI

Idioma
Vaya al Contenido

ll XORNADAS DE PEDAGOXÍA TERAPEUTICA: "O DESAFÍO DA APRENDIZAXE"

 Estas xornadas buscan ofrecer unha formación dirixida ao profesorado de Pedagoxía Terapéutica, pero aberta a todos os docentes implicados na inclusión educativa, coa que mellorar as nosas ferramentas co alumnado en xeral, e co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, en particular.

 As xornadas divídense en quenda de mañá e quenda de tarde cun descanso para xantar e constan da concesión de homologación previa da Consellería de Educación da Xunta de Galicia cunha validez de 8 horas de formación.  

  A sesión en horario de mañá confórmase por 3 ponencias marco e 1 obradoiro para todos os asistentes a da tarde por 3 obradoiros prácticos, a elixir un en cada quenda (un das 16:00 ás 17:30 horas e outro das 18:00 ás 19:30 horas). Os obradoiros teñen aforo limitado polo que non se poderá matricular na combinación de talleres que xa non teñan prazas, tendo que elixir outra combinación alternativa.
A sesión de tarde rematará cun acto de clausurá ás 19:30.
PROGRAMA:

9:30 - 10:30   DESAPRENDER PARA COEDUCAR     Priscila Retamozo
10:30 - 11:30  HUMANIZAR A EDUCACIÓN    César Bona
11:30   DESCANSO
12:00 - 13:00   OBRADOIRO: PARA QUE SERVE UN PINCEL?   César Bona
13:00 - 14:00  A DIVERSIDADE NA PEDAGOXÍA ACTIVA: UNHA REALIDADE VIVENCIAL Miguel Lois Mosquera
.........................................................................................................................................................................................................................

16:00 - 17: 30
OBRADOIRO 1: "RECURSOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA" DIEGO RÚA (Recoméndase asistir cunha TABLET cargada)

OBRADOIRO 2:"A DISCIPLINA POSITIVA NAS AULAS" ANA RODRÍGUEZ MURADÁS

OBRADOIRO 3: "ISTO NON É OUTRO OBRADOIRO DUA" MIGUEL HERNÁNDEZ NORES e MARÍA CARBALLO TUBÍO

18:00 - 19:30  

OBRADOIRO 4: "RECURSOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA" DIEGO RÚA (Recoméndase asistir cunha TABLET cargada)

OBRADOIRO 5:"A DISCIPLINA POSITIVA NAS AULAS" ANA RODRÍGUEZ MURADÁS

OBRADOIRO 6: "ISTO NON É OUTRO OBRADOIRO DUA" MIGUEL HERNÁNDEZ NORES e MARÍA CARBALLO TUBÍO

19:30-20:00 CLAUSURA
............................................................................................................................................................................................................................
INSCRICIÓN (Número total de prazas 135) inclúe a participación nun obradoiro da quenda e outro da podes escoller entre:

Obradoiro 1 da quenda  16 - 17´30  e  obradoiro  4 da quenda  18 - 19´30
Obradoiro 2 da quenda  16 - 17´30  e  obradoiro  5 da quenda  18 - 19´30
Obradoiro 3 da quenda  16 - 17´30  e  obradoiro  6 da quenda  18 - 19´30

Prazas obradoiros 1 - 4:  45                           
Prazas obradoiros 2 - 5:  45                       
Prazas obradoiros 3 - 6:  45                          

Número total de prazas en cada quenda dos obradoiros: 135

* As prazas van por orde de inscrición sen ter en conta se eres socio de agampi ou acceso libre, non hai reserva de prazas para ninguén nin opción de repetir obradoiro.

PREZOS
Socios AGAMPI: 15 euros (adxuntar documento acreditativo.)

Acceso libre: 40 euros
1
Dereitos de imaxe
Regreso al contenido